Go to Top

Els pontífexs. Els enginyers i tècnics.

 

Moltes vegades ens haurem preguntat com els romans podien construir els seus formidables i pesats ponts de pedra sobre cabalosos rius, recolzant els seus fonaments sobre terrenys pantanosos i tous.

 

Microsoft Word - Aspectes resistents dels ponts romans.doc

 

El procediment seguit pels romans per construir els fonaments dels pilars pels ponts de pedra és semblant a la tecnologia que van utilitzar els neolítics per construir els seus palafits.

Mitjançant embarcacions i imponents màquines, els romans clavaven troncs en el llit del riu o en el fang dels pantans.

 

Microsoft Word - Aspectes resistents dels ponts romans.doc

 

Prenem aquestes il·lustracions d’un article titulat “Aspectos Resistentes de los Puentes Romanos”, preparat per Javier León González, Dr. enginyer de camins, canals i ports, i Sergio Espejo Niño, enginyer civil de FHECOR Enginyers Consultors.

Els romans utilitzaven la tecnologia del pilotatge, que hem perfeccionat i que ens permet construir sobre terrenys tous o molt heterogenis.

Fem servir diferents mètodes en funció del tipus de terreny i de la situació de la fonamentació.

Potents martells claven pilots prefabricats de formigó fins a trobar terrenys més resistents.

 

PILOTANT UN MOLL

 

Altres tècniques fan servir els pilots construïts in situ, excavant forats en el subsòl i omplint-los de formigó armat.

Tots els sistemes cerquen recolzar el pilot en un terreny més sòlid, o suportar la càrrega pel fregament del pilot amb el terreny tou.

Són tecnologies molt complexes. En l’època dels romans els personatges més admirats de la societat eren els pontífexs, o sigui els tècnics capaços de dissenyar i construir un pont. Els emperadors romans eren també honorats amb el nom de pontífex. Per aquesta raó, l’Església catòlica ha anomenat sempre al seu màxim mandatari com el Summum Pontificem.

Els nens poden estudiar per tal de ser els moderns pontífexs, o sigui enginyers de camins, canals i ports, enginyers civils, enginyers geològics i altres carreres tècniques relacionades.

Les empreses espanyoles són líders mundials en la construcció d’obres públiques, per la qual cosa aquestes professions permeten un important desenvolupament professional i humà.

Posarem especial dedicació en les nenes i jovenetes, donat que les dones, per la seva especial capacitat de treball i qualitats intel·lectuals, són molt adequades per dedicar-se a aquest tipus de professions tècniques que necessiten aquestes aptituds.